تک زنگ آشنایی
 
قالب وبلاگ

دکتر علمی


موضوعات مرتبط: اساتید سال 1376
[ شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۷ ] [ 13:56 ] [ سید علاءالدین حسینی ]

دکتر امتحانی


موضوعات مرتبط: اساتید سال 1376
[ شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۷ ] [ 13:55 ] [ سید علاءالدین حسینی ]

دکتر اختصاصی


موضوعات مرتبط: اساتید سال 1376
[ شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۷ ] [ 13:54 ] [ سید علاءالدین حسینی ]

مهندس حکیمی


موضوعات مرتبط: اساتید سال 1376
[ شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۷ ] [ 13:52 ] [ سید علاءالدین حسینی ]

دکتر مصلح آرانی


موضوعات مرتبط: اساتید سال 1376
[ شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۷ ] [ 13:52 ] [ سید علاءالدین حسینی ]

مهندس سرهنگ زاده


موضوعات مرتبط: اساتید سال 1376
[ شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۷ ] [ 13:51 ] [ سید علاءالدین حسینی ]

مهندس سودایی زاده


موضوعات مرتبط: اساتید سال 1376
[ شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۷ ] [ 13:50 ] [ سید علاءالدین حسینی ]

دکتر مبین


موضوعات مرتبط: اساتید سال 1376
[ شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۷ ] [ 13:48 ] [ سید علاءالدین حسینی ]

مهندس کریمیان


موضوعات مرتبط: اساتید سال 1376
[ شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۷ ] [ 13:47 ] [ سید علاءالدین حسینی ]

دکتر حکیم زاده


موضوعات مرتبط: اساتید سال 1376
[ شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۷ ] [ 13:46 ] [ سید علاءالدین حسینی ]

مهندس فتاحی


موضوعات مرتبط: اساتید سال 1376
[ شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۷ ] [ 13:44 ] [ سید علاءالدین حسینی ]

دکتر عظیم زاده


موضوعات مرتبط: اساتید سال 1376
[ شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۷ ] [ 13:39 ] [ سید علاءالدین حسینی ]

استاد عطایی زاده اردکانی


موضوعات مرتبط: اساتید سال 1376
[ شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۷ ] [ 13:38 ] [ سید علاءالدین حسینی ]
 

 

دکتر اخوان قالیباف


موضوعات مرتبط: اساتید سال 1376
[ شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۷ ] [ 13:36 ] [ سید علاءالدین حسینی ]
یادی از پدر گروه محیط زیست مهندس علمی

 

           مهندس محمد رضا علمی

            مردی که در پس ظاهری آرام ، ذهنی توفانی داشت

                   منتظر خاطرات دوستان خوبمان هستیم


موضوعات مرتبط: اساتید سال 1376
[ جمعه دهم خرداد ۱۳۸۷ ] [ 5:45 ] [ جواد نوائیان رودسری ]
یادی از استاد اخلاق دکتر عظیم زاده

 

          دکتر حمید رضا عظیم زاده

               مردی که به واسه اخلاق نمونه بود و هست .

                    منتظر خاطرات دوستان خوبمان هستیم


موضوعات مرتبط: اساتید سال 1376
[ جمعه دهم خرداد ۱۳۸۷ ] [ 5:40 ] [ جواد نوائیان رودسری ]
یادی از استاد معظم دکتر اختصاصی

 

           دکتر محمد رضا اختصاصی

          مردی که معنای حرفهایی را که می زد ، می دانست .

        دوستان عزیز اگه خاطره قابل تعریفی دارن مضایقه نکنن !!!


موضوعات مرتبط: اساتید سال 1376
[ جمعه دهم خرداد ۱۳۸۷ ] [ 5:36 ] [ جواد نوائیان رودسری ]
درباره وبلاگ

امیدوارم در همه حال شاد و سرزنده باشید ، حضورتان را در وبلاگ خودتان خیر مقدم عرض می کنم ، یاد و خاطره دوست درگذشته و عزیزمان زنده یاد مهندس صالحی را گرامی می داریم و شما دوستان را به همدلی بیشتر دعوت می کنیم.
مدیریت وبلاگ
برچسب‌ها وب